Ångerblankett

Ångerblankett

Du kan använda denna blankett om du som konsumenten vill ångra ett avtal enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Du som konsument har även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten, men spara alltid underlag som visar att du har ångrat dig.

Blanketten ska skickas till det aktuella företaget, inte till Konsumentverket.

Ladda ner
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 1
Utgivningsår: 2022
Filstorlek: 97 kB