Laddar ...
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 18

Ändringar och tilläggsarbeten ABS 18

Detta formulär är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (gällande version av ABS) vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället gällande version av Hantverkar-formuläret användas. Se även Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 18.

 

Ladda ner
Filformat: word
Utgivningsår: 2018
sidformat: A4