Vägledning om prisinformation

Vägledning om prisinformation

Prisinformationslagen ställer krav att företag ska lämna korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Vägledningen riktar sig till företag för att underlätta arbetet med prisinformation.

Läs gärna även Konsumentverkets ställningstagande som rör rea och andra tillfällen då sänkt pris används i marknadsföringen:
Ställningstagande angående information om prissänkningar

Ladda ner
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 9
Utgivningsår: 2023