Rapport 2006:4 Marknadskontroll - Leksakstelefoner

Rapport 2006:4 Marknadskontroll - Leksakstelefoner

Under hösten 2001 genomförde Konsumentverket en marknadskontroll av ljudnivåer i leksakstelefoner med syfte att dels undersöka om leksakstelefoners ljudnivåer förbättrats jämfört med tidigare kontroller, samt undersöka om leksakstelefonernas ljudnivåers överensstämmelse med de ljudkrav som infördes i leksaksstandarden SS-EN71 i aug 2001.

Rapport 2006:4 Marknadskontroll - Leksakstelefoner
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 7
Utgivningsår: 2006
Filstorlek: 0,177 Mb