KOVFS 2021:1 Konsumentverkets föreskrifter om information om  enhetspriser för drivmedel

KOVFS 2021:1 Konsumentverkets föreskrifter om information om enhetspriser för drivmedel

Denna föreskrift reglerar skyldigheten att lämna information till konsumenter om enhetspriser för drivmedel vid tankstationer.

Ladda ner:
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 3
Utgivningsår: 2021