Laddar ...
Marknadskontroll 2023:4 Studsmattor med tillbehör

Marknadskontroll 2023:4 Studsmattor med tillbehör

Konsumentverket har genomfört en marknadskontroll av studsmattor avsedda för hemmabruk med tillhörande produkter som tillför en extra eller en ny funktion. Tillbehören som granskats är vattenspridare, bungyjumpset och basketkorg. 
Kontrollen visar att tillverkarna brister i bedömningen och hanteringen av de faror och risker olika tillbehör kan medföra för användaren.

Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 26
Utgivningsår: 2024