Rapport 2019:8 Marknadskontroll av leksaker till barnkalas

Rapport 2019:8 Marknadskontroll av leksaker till barnkalas

Detta är en uppföljande kontroll av den kontroll som genomfördes 2005. Totalt har ett 70-tal fysiska produkter granskats varav de flesta bedömdes uppfylla säkerhetskraven, men vissa brister vad gäller märkning och teknisk dokumentation kunde konstateras.

Ladda ner:

Format: PDF

Sidformat: A4

Sidantal: 25

Utgivningsår:2019