Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020

Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön 2020

I Konsumenterna och miljön 2020 jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Rapporten tittar också närmare på marknaden för kött samt hur normer kan påverka konsumenternas val i ett miljöperspektiv. 

Excelfilen KMU-data innehåller bakgrundsinformation och resultat från Konsumentverkets enkätundersökning med frågor om konsumenters möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

 

Ladda ner:
Filformat: PDF
Sidformat:A4
Sidantal:76
Utgivningsår:2020