Underlagsrapport 2020:4 Metoder för att ändra kostvanor

Underlagsrapport 2020:4 Metoder för att ändra kostvanor

Rapporten kartlägger olika metoder som kan användas för att påverka matvanor. Den lyfter också vilken effekt metoderna kan ha i arbetet med att förändra beteenden i en mer hållbar riktning.

Ladda ner:
Filformat: pdf 
Sidformat: A4
Sidantal: 96
Utgivningsår: 2020