KOVFS 2023:1 Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker

KOVFS 2023:1 Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker

De allmänna råden handlar om marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter. De allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2024. Då upphör också KOVFS 2016:1 att gälla.

Till de allmänna råden hör en beslutspromemoria. Beslutspromemorian ger en mer utförlig vägledning. I promemorian lämnas även, utöver allmänna råd och kommentarer, en kort beskrivning av särskild måttfullhet och andra centrala bestämmelser om marknadsföring och sanktioner enligt alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486).

Välj dokument genom rullisten, under rubriken, märkt version.

Ladda ner

Format: Tillgänglig PDF
Sidformat: A5, A4
Sidantal: 10, 20
Utgivningsår: 2023