Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet

Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet

Kemikalieinspektionen fick under 20 11-20 14 i uppdrag av regeringen att genomföra en handlingsplan för en Giftfri vardag. För att utveckla marknadskontroll av farliga ämnen i varor önskade Kemikalieinspektionen utveckla och utöka samarbetet med Konsumentverket, som sedan många år har bedrivit marknadskontroll av varor enligt bland annat produktsäkerhetslagen och lag om leksakers säkerhet. Samarbetsavtalet innebar att ett gemensamt projekt om leksakers säkerhet skulle drivas under 20 12-20 13. I detta projekt ingick även Elsäkerhetsverket. Denna rapport är dels en sammanställning av samarbetsprojektet, dels en redovisning av samarbetsavtalets uppfyllnad

Ladda ner
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 23
Utgivningsår: 20 14
Filstorlek: 310 KB