Rapport 2018:12 Marknadskontroll av överraskningsägg och små bollar

Rapport 2018:12 Marknadskontroll av överraskningsägg och små bollar

Konsumentverket har granskat leksaker med cylindriska förpackningar samt små bollar.

Ladda ner
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 28
Utgivningsår: 2018