Tillverkare Ditt ansvar för leksakers säkerhet

Tillverkare Ditt ansvar för leksakers säkerhet

Du ska se till att de leksaker du har konstruerat och tillverkat överens-stämmer med gällande säkerhetskrav och uppfyller lagstiftningen..

Ladda ner:
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A5
Sidantal: 4
Utgivningsår: 2022