BÖ 2020:02 Branschöverenskommelse gällande pris på drivmedel

BÖ 2020:02 Branschöverenskommelse gällande pris på drivmedel

Konsumentverket och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet har träffat följande överenskommelse om hur prisinformation till konsument avseende motorfordonsdrivmedel vid drivmedelsstationer ska utformas.

Branschöverenskommelsen träder i kraft den 1 september 2020 och ersätter den tidigare BÖ 2008:05.

Klicka på rullistan för att välja Branschöverenskommelsen eller protokollet till beslutet

Ladda ner:
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 1
Utgivningsår: 2020