Besiktningsmannaboken 2024

Besiktningsmannaboken 2024

 


Besiktningsmannaboken beskrver processen vid besiktningar av nybyggda småhus och vad som kan förväntas av en besiktningsman. Den ger även en samlad beskrivning av var fackmannamässighetsnivån för olika byggmoment bör ligga och vilka grunder en besiktninsman ska bedöma fackmässigheten utifrån. Handboken riktar sig till beställare, entreprenörer och besiktningsmän.

Ladda ner:

Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 45
Utgivningsår :2024