Marknadskontroll 2023:3 Stolar

Marknadskontroll 2023:3 Stolar

Konsumentverket har genomfört en marknadskontroll av vanligt förekommande stolar för hemmabruk. Huvudsyftet var att undersöka om stolarna uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen och gällande europeiska säkerhetsstandarder. Ett annat syfte var att öka medvetenheten om produktsäkerhet hos aktörer inom möbelbranschen.

Tio olika stolar har granskats. De utvalda stolarna har testats av ett ackrediterat laboratorium mot kraven i gällande EU-standard.

Alla tio stolar klarade hållfasthetsprovet. Tre stolar fick underkänt på stabilitetsprovet ”tippning bakåt” – denna brist medför risk för allvarliga fallskador.

Ladda ner

Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 10
Utgivningsår: 2023