Rapport 2008:13 Marknadskontroll av våningssängar

Rapport 2008:13 Marknadskontroll av våningssängar

Konsumentverket har under tiden 20 07-11 20 08-05 genomfört en marknadskontroll av våningssängar. Kontrollen ingår som ett led i verkets tillsynsverksamhet under EUs produktsäkerhetsdirektiv, införlivat i svensk rätt genom produktsäkerhetslagen SFS 20 04:451.

Rapport 2008:13 Marknadskontroll av våningssängar
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 18
Utgivningsår: 20 08
Filstorlek: 0,125 Mb