Rapport 2013:14 Marknadskontroll av trädgårdsmöbler

Rapport 2013:14 Marknadskontroll av trädgårdsmöbler

Rapporten tar upp kontroll och test av 12 trädgårdsstolar.

En mekanisk provning genomfördes vid ett testlaboratorium enligt vissa utvalda moment i standarder för trädgårdsstolar SS-EN 581-1:2006 och SS-EN 581-2:2009. Konsumentverket genomförde en kontroll av märkning och dokumentation.

Ladda ner
Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 48
Utgivningsår: 2013
Filstorlek: 4 MB