Underlagsrapport 2020:5 Juridiska tjänster

Underlagsrapport 2020:5 Juridiska tjänster

Juridiska tjänster är en av de svåraste marknaderna för konsumenter. Det är svårt att få förhandsinformation och svårt att jämföra alternativ. Konsumenter är relativt mer missnöjda efter köp av juridisk tjänst jämfört med andra tjänstemarknader.

Ladda ner:
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 23
Utgivningsår: 2020