Underlagsrapport 2021:1 Barriers to a well-functioning digital market

Underlagsrapport 2021:1 Barriers to a well-functioning digital market

En kunskapsöversikt om hinder för en väl fungerande digital marknad. Rapporten har ett beteendevetenskapligt perspektiv med fokus på så kallade dark patterns samt avtal och avtalsvillkor. Den tar även upp olika åtgärder för att säkerställa en väl fungerande marknad.

Ladda ner:
Filformat: PDF
Sidformat:A4
Sidantal:72
Utgivningsår:2021