Marknadskontroll 2020:3 Säkerhet på lekland

Marknadskontroll 2020:3 Säkerhet på lekland

Konsumentverket har under 2020 genomfört säkerhetsbesiktningar på 10 lekland och dokumentkontroll av 29 lekland. Marknadskontrollen har gjorts som en uppföljning av en leklandskontroll 2018-2019 då många säkerhetsbrister påträffades. Årets kontroll visar på fortsatt stora säkerhetsbrister hos leklanden. Marknadskontrollen visar tydligt att det fortfarande krävs mycket arbete för att svenska lekland ska uppfylla gällande säkerhetskrav.

Ladda ner:
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 41
Utgivningsår: 2020