Rapport 2010:20 Sammanställnings-rapport av projektet fritidsdykning

Rapport 2010:20 Sammanställnings-rapport av projektet fritidsdykning

Med anledning av de dykolyckor med dödlig utgång som inträffat i samband med fritidsdykning påbörjade Konsumentverket under 2007 ett projekt för att förbättra säkerheten. Arbetet har ställts samman och dokumenterats i form av en rapport.

Rapport 2010:20 Sammanställnings-rapport av projektet fritidsdykning
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: X
Utgivningsår: 2010
Filstorlek: X Mb