Rapport 2010:31 Marknadskontroll ridhjälmar 2010

Rapport 2010:31 Marknadskontroll ridhjälmar 2010

Marknadskontrollens syfte har varit att kontrollera att ridhjälmar uppfyller gällande säkerhetskrav, inklusive krav på märkning, samt att öka kunskapen hos företagen med avseende på krav på dokumentation och märkning. Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen och lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk. Lagstiftningen är till för att skydda konsumenten från farliga produkter. Det är alltid tillverkarens (näringsidkarens) ansvar att tillhandahålla säkra produkter. Genom marknadskontroller kan myndigheten följa upp att lagstiftningens krav respekteras av näringsidkarna.

Rapport 2010:31 Marknadskontroll ridhjälmar 2010
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 41
Utgivningsår: 2010
Filstorlek: 10,3 Mb