Rapport 2010:32 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning

Rapport 2010:32 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning

Ridning är en stor sport och ett fritidsintresse för många. Konsumentverket fick 20 06 i uppdrag av regeringen att särskilt arbeta med säkerhetsfrämjande åtgärder för att minska antalet olyckor inom sporten. Som ett komplement till projektet beslutade Konsumentverket att genomföra en marknadskontroll av säkerhetsvästar för ridning 20 09. Resultatet av den kontrollen visade på flera brister varför beslut togs om en uppföljning under 2010.

Rapport 2010:32 Marknadskontroll av säkerhetsvästar, ridning
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 14
Utgivningsår: 2010
Filstorlek: 0,512 Mb