Rapport 2015:13 Marknadskontroll av äventyrsbad - Badanläggningar med äventyr och upplevelser

Rapport 2015:13 Marknadskontroll av äventyrsbad - Badanläggningar med äventyr och upplevelser

Konsumentverket har genomfört en marknadskontroll av äventyrs- och upplevelsebad där 12 anläggningar har fått redovisa sitt förebyggande säkerhetsarbete och dokumentation som visar att de uppfyller kraven på säkerhet.

Ladda ner
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 28
Utgivningsår: 2015
Filstorlek: 1 MB