Rapport 2015:7 Utvärdering av leklandsmarknadskontrollen 2011

Rapport 2015:7 Utvärdering av leklandsmarknadskontrollen 2011

Det här är en utvärdering av den leklandsmarknadskontroll som genomfördes av Konsumentverket 2011. Det är en utvärdering av resultat och effekter av insatsen, men även genomförandet av insatsen. Rapporten är tänkt att utgöra underlag inför utformningen och planeringen av en eventuellt förnyad insats 2016.

Ladda ner
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 66
Utgivningsår: 2015
Filstorlek: 839 kB