Rapport 2017:12 Marknadskontroll av ogräsbrännare

Rapport 2017:12 Marknadskontroll av ogräsbrännare

Att bekämpa ogräs mekaniskt med hjälp av ogräsbrännare är ett effektivt sätt att bli av med ogräs. Produkten och metoden kan dock innebära en risk för konsumenten, då den innefattar hantering av öppen gasollåga.

Ladda ner

Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF

Sidformat: A4

Sidantal: 15

Utgivningsår: 2017