Datadriven marknadsföring  och konsumentsårbarhet: en kunskapsöversikt

Datadriven marknadsföring och konsumentsårbarhet: en kunskapsöversikt

Användandet av digitala tjänster är integrerat i konsumenters vardagsliv och enorma mängder data samlas in om människors preferenser, intressen och beteenden. Konsumentdata säljs och används för individuellt riktad marknadsföring.

Kunskapsöversikten visar nya problem och negativa konsekvenser för konsumenten, bland annat ökad sårbarhet.

Översikten författad av Anna Fyrberg Yngfalk och Carl Yngfalk på uppdrag av Konsumentverket.

Ladda ner
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 51
Utgivningsår: 2023