KOVFS 2020:2 ARN:s föreskrift om anmälningar på blanketter

KOVFS 2020:2 ARN:s föreskrift om anmälningar på blanketter

Allmänna reklamationsnämndens föreskrift om att anmälan ska göras på en särskild blankett. Föreskriften träder i kraft den 1 mars 2020.

Föreskriften innehåller en bilaga med anmälningsblanketter.

Ladda ner:
Filormat: tillgänglighetsanspassad PDF
Sidformat: A5 + A4
Sidor: 81
Utgivningsår: 2020