Rapport 2009:14 Konsumentverket och standardisering - dåtid, nutid och framtid

Rapport 2009:14 Konsumentverket och standardisering - dåtid, nutid och framtid

Konsumentverket och standardisering. En beskrivning av dåtid, nutid och framtid. Standardiseringens betydelse i Europa ökade dramatiskt under 1990-talet främst på grund av gemenskapsrätten övergick till en ny lagstiftningsteknik, s.k. New Approach (Nya Metoden), men även som en följd av en ökande världshandel.

Rapport 2009:14 Konsumentverket och standardisering - dåtid, nutid och framtid
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 46
Utgivningsår: 2009
Filstorlek: 4,9 Mb