Rapport 2018:17 Konsumenterna och miljön 2018

Rapport 2018:17 Konsumenterna och miljön 2018

Rapporten tecknar en bild över vilka möjligheter konsumenter har att agera miljömässigt hållbart. Genom en undersökning kartlägger vi konsumentupplevelser i olika branscher, samtidigt som vi tittar närmare på hur stor klimatpåverkan respektive bransch har.

Ladda ner
Filformat: tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 83
Utgivningsår: 2018