Redovisningsrapport 2023:2 Priset är viktigt, men inte allt

Redovisningsrapport 2023:2 Priset är viktigt, men inte allt

I denna rapport redovisar Konsumentverket resultat och åtgärdsförslag av regeringsuppdraget om att främja konsumenters prismedvetenhet och rörlighet inom dagligvaruhandeln. 

Ladda ner: 

Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 33
Utgivningsår: 2023