BÖ 2023:01 APPLiA konsumentköp

BÖ 2023:01 APPLiA konsumentköp

Konsumentverket och APPLIA har träffat branschöverenskommelse angående allmänna villkor för köp av elektriska hushållsapparater, BÖ2023:1

Överenskommelsen träder i kraft den 2023-06-01 och gäller tillsvidare. Tidigare överenskommelse angående garantivillkor för elektriska hushållsapparater – Konsumentköp EHL 2002 samt allmänna villkor för köp av elektriska hushallsapparater, BO 2005:4, Dnr 2005/3660, upphör i och med detta att gälla.

Ladda ner

Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 5
Utgivningsår: 2023