De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

När konsumenter tar del av reklam ska det tydligt framgå att det rör sig om reklam, oavsett vilken form den har och i vilket medium den presenteras. Detta gör konsumenten medveten om att det finns kommersiella intressen bakom budskapet i text och bild. Det framgår av de nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkt i ämnet.

Ladda ner
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 11
Utgivningsår: 2016
Filstorlek: 186 MB