Rapport 2016:12 Digitalisering och konsumentintresset

Rapport 2016:12 Digitalisering och konsumentintresset

Konsumentverket för avsikt att under de kommande åren lägga särskild vikt vid digitaliseringens
utveckling och dess effekter på konsumenternas förutsättningar. Som ett första steg i arbetet har Konsumentverket låtit genomföra en förstudie med syfte att skapa en överblick över kunskapsläget och peka ut några av de för konsumenterna viktigaste
aspekterna med digitaliseringen. Förstudien är genomförd av Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitets internetinstitut (LUii). Slutsatserna som förs fram i rapporten är författarens egna.

Ladda ner
Filformat: Tillgänglighetsanpassad PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 75
Utgivningsår: 2016
Filstorlek: 2 Mb