Rapport 2017:4 Personuppgifter som betalningsmedel

Rapport 2017:4 Personuppgifter som betalningsmedel

Personuppgifter används i växande grad som betalningsmedel på internet och har blivit en vara som säljs och köps av ofta osynliga aktörer. Den här rapporten beskriver de utmaningar som den växande användningen av personuppgifter som betalningsmedel innebär ur ett konsumentperspektiv.

Rapporten är skriven på uppdrag av Konsumentverket av docent Stefan Larsson och juris doktor Jonas Ledendal, båda från Lunds Universitet.

Ladda ner
Filformat: PDF
Sidformat: A4
Sidantal: 47
Utgivningsår: 2017
Filstorlek: 1 Mb